03 5481 8800

Manfaat Skim Mesra

Ahli yang telah berdaftar di bawah SMUE dan SMIS akan mendapat manfaat berikut

Baucar Beli-Belah RM150

 • Baucar RM 150 diberikan setiap tahun semasa ahli masih hidup
 • Baucar boleh dituntut di Pusat Khidmat DUN dengan membawa Kad Pengenalan asal ahli berdaftar
 • Baucar hanya boleh dituntut semasa ahli masih hidup sahaja.
 • Tuntutan baucar selepas kematian adalah tidak DIBENARKAN.
 • Baucar hanya boleh digunakan di pasaraya yang telah ditetapkan sahaja
 • Baucar hendaklah digunakan dalam tempoh 3 bulan selepas penebusan dibuat
 • Baucar yang hilang atau tidak dibelanjakan dalam tempoh 3 bulan tidak boleh diganti.
 • Ahli diminta untuk sentiasa kemaskini maklumat nombor telefon bagi mengelakkan terlepas sebarang info

Khairat Kematian RM 500

 • Tuntutan khairat kematian hendaklah dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian ahli berdaftar sahaja
 • Tertakluk kepada kematian bermula 1 Januari 2021
 • Tuntutan melewati tempoh 6 bulan dari tarikh kematian ahli berdaftar tidak akan DIBAYAR.
 • Pembayaran akan dibuat kepada pewaris yang berdaftar melalui pindahan wang terus ke akaun atau serahan tunai/cek oleh Pusat Khidmat DUN
 • Jika si mati belum didaftarkan di bawah Skim Mesra, waris dikehendaki membuat permohonan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian si mati.
 • Tuntutan melewati tempoh 6 bulan dari tarikh si mati meninggal dunia bagi permohonan selepas kematian tidak akan DILAYAN
 • Rujuk senarai dokumen yang diperlukan pada borang tuntutan khairat kematian